Cassa Mediterranea per la Grecia – 5000 Dracme 1941

TOP

X